Torsdag 12 December 2019
18:00-20:00

Utlämning av korvlådorna

Utlämning av beställda korvlådor på scoutlokalen.

Säkerhetskopiera till händelsen lista