Kommande arrangemang/läger

Här finner du information om olika arrangemang och läger som du kan anmäla dig till. Kontakta alltid avdelningsledarna om du har några fler frågor kring arrangemanget eller lägret.

Arrangemang:

Inbjudan till kårläger

Bäverscouterna:

Kårläger 19-20 oktober (Scoutanmälan)

Spårarscouterna:

Kårläger 19-20 oktober (Scoutanmälan)

Upptäckarscouterna:

Kårläger 18-20 oktober (Scoutanmälan) 

Äventyrsscouterna: 

Kårläger 18-20 oktober (Scoutanmälan)

Utmanarscouterna:

Kårläger 18-20 oktober (Scoutanmälan)

Ledare/ Rover: 

Kårläger 18-20 oktober (Ledaranmälan.)