Kommande arrangemang/läger

Här finner du information om olika arrangemang och läger som du kan anmäla dig till. Kontakta alltid avdelningsledarna om du har några fler frågor kring arrangemanget eller lägret.

Vårläger 2018

(för upptäckare, äventyrare o utmanare)

 

 

 

 

 

 

Information om lägret hittar ni här:
http://arrangemangiskane.scout.se/lager/varlager-pa-sonnarp/

Vårläger 2018 inbjudan Påarps Scoutkår (Stängd)

Har du ej anmält dig och vill med! Kontakta dina ledare!

Sommarläger 2018

(för spårare, upptäckare, äventyrare, utmanare)

 

 

 

 

 

 

 

Information om lägret hittar ni här:
https://www.regionlageriskane.se/
Inbjudan Påarp Scoutkår
Anmälan till regionsläger (Påarp) STÄNGD

Regionläger_2018_Lägerbrev_3

Övriga arrangemang:

Nedan listas de arrangemang som är specifika för de olika åldersgrupper

Bäverscouterna:

bäverscoutläger

Spårarscouterna:

Upptäckarscouterna:

Äventyrsscouterna:

Utmanarscouterna:

Ledare/Rover:

  • Roverway (Kontakta Ordförande innan du anmäler dig)