Medlemslotteri

 

 

Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena

Januari: 100 kr nr 44, 50 kr nr 1, 50 kr nr 73, 50 kr nr 9. Grattis till alla vinnare!
Februari: 100 kr nr 73, 50 kr nr 16, 50 kr nr 14, 50 kr nr 26. Grattis till alla vinnare!
Mars: 100 kr nr 23, 50kr nr 75, 50kr nr 13, 50 kr nr 15. Grattis till alla vinnare!
April: 100kr nr 99, 50kr nr 41, 50kr nr 5, 50kr nr 48. Grattis till alla vinnare!
Maj: 100kr nr 7, 50kr nr 50, 50kr nr 79, 50kr nr 71. Grattis till alla vinnare!
Obs! Under Juni och Juli har vi uppehåll i dragningen.
Augusti:
September:
Oktober:
November:
December: