Medlemslotteri

 

 

Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena

Januari: 100 kr nr 44, 50 kr nr 1, 50 kr nr 73, 50 kr nr 9. Grattis till alla vinnare!
Februari: 100 kr nr 73, 50 kr nr 16, 50 kr nr 14, 50 kr nr 26. Grattis till alla vinnare!
Mars: 100 kr nr 23, 50 kr nr 75, 50 kr nr 13, 50 kr nr 15. Grattis till alla vinnare!
April: 100 kr nr 99, 50 kr nr 41, 50 kr nr 5, 50 kr nr 48. Grattis till alla vinnare!
Maj: 100 kr nr 7, 50 kr nr 50, 50 kr nr 79, 50 kr nr 71. Grattis till alla vinnare!
Obs! Under Juni och Juli har vi uppehåll i dragningen.
Augusti:  100 kr nr 63, 50 kr nr 33, 50 kr nr 29, 50 kr nr 62. Grattis till alla vinnare!
September: 100 kr nr 51, 50 kr nr 36, 50 kr 77, 50kr nr 35. Grattis till alla vinnare!
Oktober:
November:
December: