Medlemslotteri

 

 

Medlemslotteriet är ett internlotteri för medlemmar som kostar 100 kr om året. Vi har 10 st dragningar om året (ej juni-juli) där storvinsterna drages i december. Är du intresserad av en lott så hör av dig till Ordförande, dragningarna görs på kårmötena

Januari: 100 kr nr 44, 50 kr nr 1, 50 kr nr 73, 50 kr nr 9.
Grattis till alla vinnare!
Februari:
Mars:
April:
Maj:
Augusti:
September:
Oktober:
November:
December:
Obs! Under Juni och Juli har vi uppehåll i dragningen.
OBS! Nu är nya fakturor utskickade via e-posten! Glöm att betala innan den 30/1-2018