Spårarna

Du är välkommen att deltaga som spårarscout om du går i 2:e och 3: klass. 

Nya och gamla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.

1 års spårarscouter (årskurs 2) torsdagar kl 18.00-19.30.

2 års spårarscouter (årskurs 3) tisdagar kl 18.00-19.30.