Demokratijamboreen

Demokratijamboree 2018

Den 9-11 november arrangeras Demokratijamboree och Scouternas stämma i Karlstad, på Karlstad CCC. Demokratijamboree genomsyras av temat de globala målen för hållbar utveckling, vilket både inspirerar helgen och Scouternas strategiarbete.

Demokratijamboree består av flera olika delar. Kärnan är Scouternas stämma som genomförs vartannat år. Det är här som alla scoutkårer i Sverige har möjlighet att påverka vilken riktning Scouterna som organisation ska ha de kommande två åren. Utöver stämman genomförs det flera intressanta workshops och kringaktiviteter under helgen, tillsammans kallas hela evenemanget Demokratijamboree. Olika grupper både inom och utanför Scouterna är med och ställer ut och pratar om sina respektive områden. Här får du en jättebra möjlighet att inspireras, nätverka och lära dig mer om vad som händer inom scoutrörelsen just nu.

Vi ser fram emot årets största demokratihändelse – en spännande helg full av engagemang, gemenskap och framtidsvisioner!