Vi behöver fler hjälpande händer!

Vi behöver bli fler… Påarp är nu största scoutkåren i Nordvästra Skåne med c:a 150 st. medlemmar. Vår verksamhet  aktiverar nästan 100 ungdomar varje vecka. Trots detta så behöver vi bli fler.
Vi saknar idag vuxna scouter/ledare som kan hjälpa till och vara delaktiga under veckornas möten och våra aktiviteter.
Du kan alltid komma med som ledare. Där är inga krav på kunskaper sedan tidigare. Ett engagemang är allt som behövs. På våra möten så är det viktigaste att göra saker tillsammans och låta scouterna lära sig ta ansvar för sig själv och för andra. Även att respektera våra olikheter som människor. Alla kan deltaga på sitt egna sätt, ingen blir lämnad utanför. Scoutledare finns i alla åldrar och det är aldrig för sent att engagera sig. Vi som engagerar oss i scouterna jobbar alla ideellt, så det är bara bra om vi är fler som hjälper till. Bara hör av er till oss om ni vill prova på.